ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΒΙΟΠΕΝ ΕΊΝΑΙ ΣΥΝΩΝΥΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΟΥΡΤΣΩΝ, ΣΚΟΥΠΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.